Η Διάπλασις των Παίδων

From MandrakeWiki
Jump to navigation Jump to search
Η Διάπλασις
των Παίδων
Διάπλασις-01.jpg
Sample
Country/language: Mini greece.png Greece / Greek
Publishing company:
Publishing years: (1879-1948)
1956-1970
Issues:
Format: Magazine


Η Διάπλασις των Παίδων was a Greek magazine.

History

Η Διάπλασις των Παίδων started in 1879 and ended in 1948. The magazine was re-released in 1956 and ended in 1970. In 1957 the magazine printed what is believed to be the first appearance of Mandrake the Magician in Greece. In Η Διάπλασις των Παίδων Mandrake is named Perkins (Πέρκιν) and Lothar is named Leonard (Λεονάρ).

Issue overview

Issues with Mandrake

Daily # Greek title Original story title Start date End date Comment
86 Ο Άνθρωπος Βολίς "The New Neighbors" #1, May 18,1957 #22, October 12, 1957 printed in color


This article, or section of an article, is very short. You can help MandrakeWiki by expanding it.