Περιπετειώδη Κόμικς

From MandrakeWiki
Jump to navigation Jump to search
Περιπετειώδη Κόμικς
Περιπετειώδη-Κόμικς-01.jpg
First issue
Country/language: Mini greece.png Greece / Greek
Publishing company: Εκδοτικο Δικτγο
Publishing years: 1983 – 1984
Issues: 8
Format: 21 x 29 cm
17,5 x 25 cm
color and b/w


Περιπετειώδη Κόμικς (Peripeteiódi Kómiks - Adventure Comics) was a magazine published by the Greece publisher Εκδοτικο Δικτγο.

History

The first issue of Περιπετειώδη Κόμικς was launched December 16, 1983. The first issue had 112 pages and size 21 x 29 cm. Later it was reduced to 70 pages and 17,5 x 25.0 cm. The magazine features various series as: "James Bond", "Bionic Man", "Cisco Kid", "Flash Gordon", "Mandrake the Magician", "The Phantom" and other US series.

Issue overview

Issues with Mandrake