ΦΑΝΤΟΜ 3 (Kαβανας Hελλας)

From MandrakeWiki
Revision as of 08:38, 29 November 2020 by The Clay Camel (talk | contribs) (→‎Other comics)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
ΦΑΝΤΟΜ #3
ΦΑΝΤΟΜ-03.jpg
Cover artist: Sy Barry
Country/language: Mini greece.png Greece / Greek
Format: 18 × 24 cm
Pages: 68 pgs, color and b/w
Publishing date: February, 1977
Editor: unknown
Publishing company: Kαβανας Hελλας
Preceded by: ΦΑΝΤΟΜ #1
Followed by: ΦΑΝΤΟΜ #5


Contents

Mandrake stories

Other comics

  • "Φαντομ (The Phantom)", Pεξ.. oηρωας της ζoυγκλας by Lee Falk and Sy Barry.
  • "Τα πoυλια (Tim Tyler's Luck)", Oκαλος by Bob and Lyman Young
  • "Μπιλ ο τρομερός (Beetle Bailey)" by Mort Walker.

Note

The cover was first used for: